Contact Informatie

Regievoeren, kunst en kunde

Theorie, strategie, praktijkervaring en Aikido in perfecte harmonie.

14 dagdelen inspiratie en praktische training voor de geest en je energie: neem je eigen casus mee.

 • 1e blok 13 december
 • 2e blok 18 en 19 januari 2018 (vijf dagdelen in conferentieoord)
 • 3e blok 2 februari 2018 (ochtend of middag)
 • 4e blok 19 en 20 februari 2018 (vijf dagdelen in conferentieoord)
 • 5e blok vrijdagmiddag 19 maart 2018

 

Kosten: € 2.895,- exclusief 21% BTW en arrangementskosten (€ 620,-). De training wordt begeleid door Hans Licht (Organisatieregie) en Pieter Klaassen (AikiArt) en tijdens het 2e en 4e blok worden workshops door gastdocenten verzorgd. Deelnemers ontvangen de boeken Regievoeren zonder macht en Netwerkregie en de presentaties van de training. Er worden maximaal 12 deelnemers toegelaten.


Voor wie bedoeld?

Regievoeren gaat over beïnvloeden van mensen en organisaties. Het gaat over het creëren van samenwerking, het versterken van gezonde relaties en vooral ook over het realiseren van verantwoordelijkheid bij de samenwerkingspartners. Regievoeren betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor opgaven waar je zelf maar gedeeltelijk over gaat. Het is dan ook logisch dat je geregeld tegen muren en frustraties aanloopt. Het vereist veel persoonlijk leiderschap om ook dan verantwoordelijkheid te blijven nemen. Regievoeren doe je met creatiemacht: aandacht voor de gezamenlijke opgave, de passie, belangen en energie van je partners. De traditionele sturing op basis van formele posities en bevoegdheden geeft een focus op afbakening van verantwoordelijkheden en leidt nooit tot vruchtbare samenwerking.

Deze training is bedoeld voor jou als je het voorgaande herkent in je werk, als je bereid bent kritisch naar jezelf en je gedrag te kijken en als je wilt leren van de andere deelnemers. We streven naar gemêleerde groepen met variatie in organisaties, werkgebieden, leeftijd en man-vrouw verhouding. De focus in de training ligt op het publieke domein met deelnemers van overheden, maatschappelijke organisaties en maatschappelijke dienstverleners. Functies van deelnemers variëren van project- en programmamanager tot lijnmanagers, strategisch adviseurs en beleidsmedewerkers. De diversiteit van de deelnemersgroep blijkt een belangrijke succesfactor te zijn.

We werken in deze training aan de hand van de praktijk van de deelnemers. Het is daarom gewenst dat deelnemers een eigen veranderopgave meenemen om maximaal rendement uit de training te halen.


Wat leer je in deze training?

In deze training ontwikkelen we jouw ideale regievoering voor je eigen opgave aan de hand van relevante theorie en het Aikido gedachtengoed. Door de cases en de verschillende stijlen van je collega-deelnemers krijg je zicht op de mogelijke stijlen en effectiviteit van andere benaderingswijzen. Je leert in deze training hoe je jezelf het beste kunt inzetten en waar je dan tegenaan loopt. Inzicht in je belemmeringen en automatische neigingen geven de mogelijkheid om bewuster gedrag in te zetten.

Met deze training ontwikkel je een effectievere stijl in je eigen opgave, maar je leert ook hoe je beter greep krijgt op programma’s, hoe je organisatieveranderingen effectief doorvoert, leiding geeft aan samenwerking en hoe je je eigen team effectief kunt aansturen.

 

Regievoeren is de beïnvloeding van een systeem met verschillende partijen om een gezamenlijk doel te realiseren. Het gaat om de vraag hoe je verantwoordelijkheid kunt nemen voor een opgave terwijl je er niet over gaat – je kunt de partijen niet dwingen om hun verantwoordelijkheid te nemen. De bekwame regisseur begrijpt het systeem, beschikt over kennis en vaardigheden (de kunde), maar heeft vooral bewustzijn van zijn of haar persoonlijke kracht om het systeem te beïnvloeden (de kunde).

Deze training Regievoeren richt zich op de kunst en de kunde van de regie. We kijken naar de competenties (theorie en vaardigheden) en naar de manier waarop je jouw authentieke kracht inzet in die regie. Het gaat in deze training om het vermogen balans te vinden tussen enerzijds wie je bent en wat je kunt en anderzijds de verwachtingen en behoeften van het systeem. Hoe vind je de maximale werking? Hoe ga je om met je onzekerheden, angsten, frustraties en je gevoel van verantwoordelijkheid en schuld? De training geeft zowel theoretische als uiterst praktische (fysieke) antwoorden op deze vragen.

IJsbergen Training Regievoeren

In de persoonlijkheidstheorie van McClelland zijn de onzichtbare persoonlijkheidslagen bepalend voor het gedrag. Daarom besteden we in de training veel tijd en aandacht aan juist het inzicht in die lagen en hoe die jou beïnvloeden in je gedrag. We zoeken naar jouw persoonlijke kracht en jouw belemmeringen.

Ook in de Aikidobenadering werken we met de ijsberg, waarbij het onderscheid meer gericht is op ‘vast’ (de volwassen werkelijkheid) en ‘los’ (de wereld van een kind). Je effectiviteit als regisseur wordt sterker als je een goede balans vindt tussen je authentieke zelf zijn en je aanpassingsvermogen aan de vaste organisatiewereld. Je voelt heel praktisch wanneer je vast zit en wanneer je vanuit je authentieke ik handelt.

 

De training draait in hoofdzaak om twee vraagstukken:Netwerkregie samen aan tafel

 • Hoe ziet het systeem eruit waarin jij je opgave wilt realiseren en hoe functioneert het?
 • Welke interventiemogelijkheden heb jij om het systeem effectief te beïnvloeden?

dienend leiderschap

 

 

 

 

 

Bij alle onderdelen van de training zullen we steeds stilstaan bij jouw balans tussen die werkelijkheden en hoe jij optimaal in je kracht kunt staan en hoe jij je talenten maximaal inzet. Regievoeren betekent dat je inspeelt op het systeem. Je beheerst het systeem niet, je beïnvloedt het systeem. Systemen verschillen en zijn dynamisch. Regievoeren is daarom altijd maatwerk.

Interventies die je doet om het systeem te beïnvloeden kunnen eindeloos sterk verschillen, variërend van het organiseren van een specifieke werkwijze (bijvoorbeeld het inrichten van een programma) tot het voeren van een gesprek met een stakeholder of het organiseren van een ontmoeting. Een goede interventie beïnvloedt de kern van het systeem. De keuze van de interventies is niet alleen afhankelijk van de situatie. Het is ook afhankelijk van de competenties waar je over beschikt en de kenmerken van je persoonlijkheid. Er is kortom geen sjabloon voor regievoeren.

Theoretische concepten die we in de training als vertrekpunt gebruiken, zijn:

 • Regievoeren zonder macht (Hans Licht)
 • Netwerkregie – samenwerking in en tussen organisaties (Hans Licht)
 • Aikido-gedachtengoed (Pieter Klaassen)
 • Het persoonlijkheidsmodel (ijsberg) van McClelland
 • Systeemdenken (Peter Senge e.a.)
 • Systemisch werken (organisatieopstellingen) (Hellinger)
 • Rollen van de overheid (NSOB)
 • Samenwerking (Opheij en Kaats)
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit (Valens en Derksen)

Programma

In het programma gaan we uit van praktische Leercurve Training Regievoerenvraagstukken van de deelnemers die we bekijken vanuit een theoretisch perspectief. Vervolgens kijken we steeds naar hoe jij je als mens verhoudt tot de situatie. Wat doet het met je? Hoe hou je balans en blijf je in je kracht? En van daar uit kijken we hoe je dat vertaalt in gedrag en strategische keuzes. We wisselen in het programma steeds tussen de mentale modellen en strategische vragen aan de ene kant en jouw energie en balans aan de andere kant.

Om het leren compleet te maken, is het nodig om de transfer te maken naar de echte praktijk. We werken daarom tussen de blokken met opdrachten. Deze opdrachten worden altijd aangepast aan de actualiteit van de eigen praktijk, zodat de opdrachten geen of weinig extra inspanning vragen. Verder is er tijdens de training veel ruimte voor reflectie en ervaringsuitwisseling met de anderen.

We werken tijdens de training veel met verschillende werkvormen die je uitdagen om buiten je comfortzone te leren. Je eigen ontwikkelopgave blijft daarbij centraal staan.

1e blok (twee dagdelen): woensdag 13 december van 9:30 tot 17:00 uur

 • De deelnemers maken kennis met elkaar (voorbereidende opdracht) en werken hun eigen casus uit in de verkenning van de essentie van de opgaven en een verkenning van het organisatiesysteem.
 • Essenties van regievoeren en de rollen van de overheid (Model NSOB)
 • Huiswerkopdracht (maatwerk) rond het thema van systeemdenken (kleine veranderingen in het systeem en mate van wederkerigheid van beïnvloeding).

2e blok (vijf dagdelen in conferentieoord): donderdag 18 januari vanaf 9:00 uur t/m vrijdag 19 januari (uiterlijk) 17:00 uur

 • Reflectie op huiswerkopdracht in twee subgroepen
 • Workshop Aikido (hoe sta je in je kracht)
 • Politiek-maatschappelijk krachtenveld rond de cases – meervoudig kijken
 • Organisatieopstellingen rond knelpunten in het systeem (casuïstiek deelnemers) met Lily Schuimer
 • Verkenning zelfbeeld en normen & waarden aan de hand van de ijsberg van McClelland en authenticiteit en integriteit
 • Reflectieopdracht en dialoogsessie rond lessons learned om je eigen casus beter aan te pakken en wat je van anderen hebt geleerd
 • Huiswerkopdracht (maatwerk): verkenning van belemmerende opvattingen en het spanningsveld rond authenticiteit en integriteit in jouw casus

3e blok (één dagdeel): vrijdag 2 februari van 9:00 tot 12:30 uur òf van 13:30 tot 17:00 uur

 • In ochtend of middag (twee subgroepen) verkenning van persoonlijke vragen

4e blok (vijf dagdelen in conferentieoord): maandag 19 februari vanaf 9:00 uur t/m dinsdag 20 februari (uiterlijk) 17:00 uur

 • Reflectie op huiswerkopdracht in twee subgroepen
 • Oefenopdrachten Analyse en verbetering relaties (model gezonde relaties) in de cases
 • Boksworkshop (grondhouding in interactie) met Peter Roest (Sparring Partners)
 • Organiseren van het samenwerkingssysteem
 • Creëren van eigenaarschap bij je gesprekspartner (gespreksvoeringsopdracht in drietallen) – jij moet niet werken, de ander moet werken
 • Feedback en suggesties van deelnemers aan elkaar

5e blok (één dagdeel): vrijdagmiddag 19 maart van 12:30 tot 16:30 uur

 • Delen van ervaringen
 • Praktische tips

 


Meer info

De training wordt begeleid door Hans Licht en Pieter Klaassen.

Hans Training Regievoeren

Hans (1953) heeft een grote ervaring met samenwerkingsvragen in het publieke domein. Hij heeft zich gespecialiseerd in programmamanagement, regievoering en persoonlijk leiderschap en schreef daar diverse boeken over.

Zijn talent is om verrassende inzichten te creëren. Hij gelooft in gelijkwaardige samenwerking tussen overheid en samenleving en de persoonlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van mensen.

hans.licht@organisatieregie.nl
mobiel: 06-5370 6898


Pieter Training Regievoeren

Pieter (1959) is aikidofilosoof en begon dertig jaar geleden met het beoefenen, bestuderen en vertalen naar het dagelijks leven van het aikidogedachtegoed.

Zijn passie is mensen laten ervaren welke kracht zij hebben als zij in balans of ‘aan’ zijn en wat zij daarmee kunnen in de praktijk. Hij ziet zichzelf als een groot kind dat onbevangen de wereld in kijkt en vandaaruit handelt en leeft.

pjaklaassen@hetnet.nl
mobiel 06-2453 3069

 

De samenwerking van Pieter en Hans staat symbool voor deze training. Het verschil in focus en achtergrond maakt dat we dynamiek in de training creëren. Deelnemen in deze training betekent dat je deelneemt aan de zoektocht om maximale synergie te creëren tussen de verschillende werelden die wij inbrengen. Onze gretigheid om verbindingen te leggen, zal van deze training een boeiende en leerzame ontdekkingstocht maken.

Je kunt meer informatie krijgen door contact op te nemen met Hans Licht of Pieter Klaassen.

Aanmelden voor de training. Vermeld graag naam, organisatie, functie, (mobiel) telefoonnummer en eventuele betalingskenmerken.