Contact Informatie

Het belang van de gezamenlijke visie

machteld03Horizontale samenwerking, ik hoor er veel over, maar wat betekent het nou in praktijk? Tijd om de proef op de som te nemen.

Met drie bureaus werken we aan het PGM Open, een event speciaal ontwikkeld voor het vak Programmamanagement. De visie luidt: Het PGM Open kenmerkt zich als een dag vol ontmoetingen tussen vakmensen, verrijking van kennis en verdieping van inzichten. Het mooiste is dat deze visie/opgave door alle partijen gedragen wordt. Hierdoor ervaar ik in levende lijve hoe prettig het is als er echt commitment komt vanuit de verschillende mensen in het project. De overtuiging geeft energie en eigenaarschap wordt automatisch opgepakt.

Kan dat niet effectiever?

Daarbij komt dat het PGM Open geen winstoogmerk heeft en daardoor handelen mensen vanuit intrinsieke motivatie. Dit heeft echter ook een keerzijde, een groep bestaat altijd uit verschillende individuen, met verschillende ideeën en persoonlijke overtuigingen. Dus ondanks dat we geloven in dezelfde opgave, blijken er toch wel wat verschillen te zitten in de route die we voor ogen hebben. En als je allemaal gelijk bent, wie maakt dan de beslissing? Dit leidt soms tot lange discussies om de ander te overtuigen. Kan dat niet effectiever?

Het event wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd, waardoor ik af en toe persoonlijke relaties met voor mij onbekende historie ontdek. Er spelen allerlei, soms ook persoonlijke, belangen mee, die vaak niet aan de oppervlakte te zien zijn.

Nog meer bij horizontale samenwerking is het essentieel elkaar voortdurend op te zoeken en in gesprek te blijven over waarom je doet wat je doet. Zodat je, ondanks tegenstrijdige belangen, elkaar in de visie kan blijven ontmoeten. Een goede visie is als een fundering voor een fijne samenwerking. Daar kun je op bouwen!

Machteld Licht