Contact Informatie

Coaching van professionals en managers

Als HR-adviseur word je gevraagd of er mogelijkheden zijn om medewerkers te coachen. Veelal gaat het om medewerkers die problemen hebben in relaties met de omgeving, die niet prettig in hun vel zitten of niet goed functioneren. Maar coaching is ook juist gewenst voor de pioniers in de organisatie, de goudvinken die moeilijke veranderopgaven moeten realiseren. Ook directie en MT-leden hebben vaak behoefte aan een deskundige sparringpartner bij strategische vragen rond organisatieontwikkeling.

Coaching op drie vlakken

 • Strategische organisatieontwikkeling (directie)
 • Rolinvulling (project- en programmanagers en opdrachtgevers)
 • Persoonlijk leiderschap (professionals en managers)

Verschillende trajecten

Vooraf vindt eerst een intakegesprek plaats waarin besproken wordt of er sprake is van voldoende meerwaarde en wat het doel van de coaching is. Ook bekijken we tijdens dit gesprek de rol en werkwijze van de coach en welke contractvorm passend is. Soms worden doel en contractvorm geïnitieerd door de HR-adviseur en de leidinggevende.

Voor een coachingtraject werken we met drie contractvormen.

 1. Strippenkaart
  We spreken een maximum aantal coachingsgesprekken af. Voor ieder coachingsgesprek wordt € 400,- (exclusief btw) in rekening gebracht. Facturatie vindt maandelijks achteraf plaats op basis van de uitgevoerde coaching. Deze vorm hanteer ik vaak voor coaching van project- en programmamanagers.
  Alternatief voor de individuele coaching is een groepscoaching (bijvoorbeeld de pool van programmamanagers). De gesprekken duren drie tot vier uur en kosten € 800,- (exclusief btw).
 2. Insights coachingstraject
  Een coachingstraject met een profiel van Insights Discovery en vijf coachingsgesprekken in Den Haag. Dit traject kost € 1.750,- (exclusief btw). Deze vorm hanteer ik vaak bij coaching op persoonlijk leiderschap.
 3. Coaching op maat
  In dit traject worden specifieke afspraken gemaakt. Desgewenst krijgt de coachee een Insights Discovery profiel of wordt een typing interview gehouden om het Enneagram type te bepalen. Het tarief voor de coaching bedraagt € 200,- per uur (exclusief btw), waarbij reistijd voor 50% wordt gedeclareerd. Ook hier wordt geregeld gekozen voor een strippenkaart, waarbij niet het aantal gesprekken, maar het aantal uur wordt vastgesteld. Dit is vooral gunstig als de coaching ook telefonische consultatie en schriftelijke reflectie omvat.

Soms wordt de coaching ook gecombineerd met ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding. Hiervoor worden maatwerkafspraken gemaakt.

Neem contact op met Hans Licht (06 – 5370 6898) voor meer informatie.