Contact Informatie

Op maat gesneden

Ieder mens is uniek, samen vormen medewerkers een unieke organisatie met eigen casuïstiek, manieren van werken en lastige situaties. Een op maat gesneden opleiding zorgt ervoor dat medewerkers sneller de transfer kunnen maken van het geleerde naar de eigen praktijk. Bovendien spreken ze, doordat ze dezelfde opleiding volgen, makkelijker een zelfde taal.

Wat we bieden

Organisatieregie verzorgt maatwerkopleidingen op de gebieden Project- en Programmamanagement en Regievoeren. Ook leiderschapsontwikkeling en teambuilding worden door ons vormgegeven in maatwerkactiviteiten. Wij vinden het belangrijk dat de opleidingen passen binnen het strategisch beleid van de gewenste organisatieontwikkelingen.

Hoewel wij in de basis uitgaan van Projectmanagement met Creatiemacht, Programmatisch Creëren en Regievoeren zonder macht, kunnen wij onze trainingen aanpassen aan de gebruikte taal en methodes in de organisatie, zolang deze niet strijdig zijn met onze uitgangspunten.

Bekijk, om een idee te krijgen van onze trainingen, ons aanbod van trainingen met open inschrijving:

Neem contact op met Robertjan Uijl (06 – 8146 2893) voor meer informatie.