Contact Informatie

Verandering in de praktijk brengen

Lerend werken en werkend leren is niet meer weg te denken als uitgangspunt voor organisatieontwikkeling. Om als organisatie aan te kunnen blijven sluiten bij wat de samenleving vraagt, moet zij blijvend investeren in de ontwikkeling van haar medewerkers. Echte verandering vindt alleen plaats in het dagelijks werk. De ontwikkeling van mensen en organisatie vraagt niet alleen aandacht voor gedrag, kennis en vaardigheden, maar vooral ook aandacht voor rolopvattingen, normen en waarden en inzicht in eigen kwaliteiten en eigenschappen. Hiervoor moet ruimte zijn voor dialoog en reflectie.

Wat we bieden

We ondersteunen klanten bij de programmering van ontwikkeltrajecten. Dit zijn geen blauwdrukken, maar routekaarten waarin sporen worden geprogrammeerd in operationele doelen met integratiemomenten. Meestal onderscheiden we de volgende sporen:

  1. Inspiratie (de bedoeling van de ontwikkeling, sessies met externen, dwarsdenkers en studiebezoeken)
  2. Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling (masterclasses)
  3. Groepsleren (leergroepen, intervisie, action learning)
  4. Toepassing in eigen praktijk (coaching, betrokkenheid lijnmanager, evaluatie)

Onze expertise

Bij de programmering laten wij ons inspireren door het 70:20:10 model en de theorie U. Door maximale openheid en ontvankelijkheid te creëren, kunnen veranderingen en transities beter worden gerealiseerd.

Neem contact op met Hans Licht (06 – 5370 6898) voor meer informatie.