Contact Informatie

Met alleen Prince2 kom je er niet!

Gemeenten zitten middenin transities, decentralisaties of hoe je de veranderingen ook noemt. Het sociaal domein is daarvan een voorbeeld. Maar ook het fysieke domein verandert met de komst van de nieuwe Omgevingswet. En binnen het toch vrij ‘conservatieve’ burgerzaken (waar je o.a. je paspoort kunt bestellen) staan door digitalisering grote veranderingen op til. Naar verwachting verliezen landelijk 6000 baliemedewerkers hun baan. En als buiten de gemeentelijke organisatie verandert, kan ook de interne organisatie van de gemeente niet achterblijven.
Wat betekent dat voor projectmanagement binnen gemeenten. Wat betekent dat voor methoden en de benodigde competenties van ons vak?

Om te beginnen is projectmanagement meer dan iets dat je er even bijdoet. De tijd dat beleidsmedewerkers ook een project erbij doen, is in mijn ogen voorbij. Projectmanagement is een vak en dat vraagt om opleiding, competenties en vooral heel veel ervaring. Bij de gemeente Apeldoorn, waar ik werk, zijn de projectmanagers drie jaar geleden bij elkaar in één eenheid gezet. Voor die tijd zaten we over de hele organisatie verspreid. Wij ademen nu ‘projectmatig werken’ uit. Het team Projectmanagement barst van de ervaring. Bij ons kun je terecht voor het gastheerschap van de Giro d’Italia (start 6 mei in Apeldoorn), voor een procesgerichte aanpak van het vluchtelingenvraagstuk in onze gemeente en ook voor de overgang naar digitale dienstverlening. Ons team heeft naast project/proces- en programmamanagers in alle soorten en maten, ook projectsecretarissen en planners.
Maar dat is niet het enige. De competenties van de projectmanager om tot een goed resultaat te komen zijn aan het verschuiven. Goed luisteren naar wat alle stakeholders willen, is belangrijker dan op de bok staan om het verhaal te vertellen. De projectmanager wordt meer en meer een procesbegeleider. Want wat is een ‘goed’ resultaat als we vaak niet weten hoe dat eruit ziet? Verbinden van mensen met al hun kwaliteiten was al belangrijk en wordt in mijn ogen steeds belangrijker. ‘

En dan de methoden. Ik ben zelf Prince2 opgeleid. Dat gaat uit van een gedragen businesscase. Maar wat als die businesscase er niet is, omdat de rijksoverheid de verandering wettelijk voorschrijft. Een collega van mij heeft vorig jaar de technieken van businesscasemanagement toegepast bij de herinrichting van een winkelcentrum waarbij projectontwikkelaar, buurt en gemeente lijnrecht tegenover elkaar stonden. Resultaat: vanuit een gezamenlijk waarom kon een dure rechtszaak met enkel verliezers worden voorkomen. Prince2 gaat uit van één opdrachtgever. Mooie theorie, maar tegenwoordig trekt iedereen aan de touwtjes en heb je met al die belangen te dealen. Sowieso heb je bij een gemeente al te maken met een ambtelijke én een bestuurlijke opdrachtgever.
Zelf geef ik trainingen hoe je de aanpak van Theory U kunt gebruiken als je weet dat er iets moet veranderen, maar geen zicht hebt op hoe dat andere eruit ziet. Hoe ga je als projectmanager om met ‘niet weten’? Prince2 geeft daar geen antwoord op. Veranderkundige interventies worden steeds belangrijker. Het goede verhaal vertellen is daar onderdeel van. Een goed verhaal vertellen en ondertussen blijven luisteren, hoe doe je dat? Dan heb je aan Prince2 echt niet genoeg.

Ietze OostingaIetze 28 mei 2015
Projectmanager en (project)coach bij de gemeente Apeldoorn