Contact Informatie

Inspiratie is in ons werk onontbeerlijk. Wij zoeken inspiratie en wij proberen onze relaties te inspireren. Dat doen wij in ons werk, maar ook met onze nieuwsbrief Pionieren en met de achtergrondinformatie over onze ideeën en theorieën. Lees hierover bij Begrippen verklaard. Een aantal van onze ideeën en theorieën hebben we ook gepubliceerd. Kijk daarvoor bij Publicaties.