Contact Informatie

Actuele artikelen en adviezen

Regievoeren zonder macht is sinds 2002 een passie geworden. Met de toepassing in de praktijk heb ik samen met mijn klanten veel geleerd. Tegenwoordig spreekt iedereen binnen de overheid over regievoeren. In dit artikel geef ik aan op basis van ervaringen met Circulaire economie, de aanpak Eenzaamheid en vele andere opgaven, waarom regievoeren een nieuwe kerntaak van de overheid is.

Artikel Nieuwe kerntaak regievoeren

 

Het volgende artikel is samengesteld ten behoeve van de derde conferentie Samen, maar hoe dan; samenwerkingsstrategie van de Pilot Strategisch Toezicht op 17 april 2018. Het betreft de kern van de theorieën die als grondslag worden gebruikt in het onderdeel Samenwerken en co-creatie; Wat betekent dat voor mij als change agent.

Abstract Netwerkregie Leerlijn Strategisch Toezicht

 

Hieronder vind je de link naar een advies dat ik heb geschreven voor het ministerie I&W betreffende de organisatie en sturing van de monitoring en borging van de transitie Circulaire Economie.

20180610 voorstel monitoring en borging Transitie Circulaire Economie

 

In 2018 wordt de Nobelprijs voor de literatuur niet toegekend, omdat de Zweedse Academie die de prijswinnaars voordragen in zwaar weer is gekomen. In dit artikel beschrijf ik kort de achtergronden van deze storm.

De Zweedse Academie – slachtoffer van een revolutie