Contact Informatie

Lokale democratie in het sociaal domein

De samenleving verandert. Mensen willen serieus worden genomen en overheidshandelen staat gemakkelijk ter discussie. Het project Big Society Schepenbuurt in Leeuwarden heeft de gemoederen hevig in beweging gebracht.

Het vraagt wijsheid van bestuurders en ambtenaren om balans te vinden in de eigen politieke beleidslijn en verbinding met mensen in de samenleving. Gelijk hebben is echt minder belangrijk dan gelijk krijgen. De sturingsfilosofie van Regievoeren zonder macht is ook voor bestuurders een absolute must.