Contact Informatie

Een steeds grotere uitdaging

Als lijnmanager draag je verantwoordelijkheid voor je mensen en de productie van de eenheid. Dat lijkt een steeds grotere uitdaging. Bezuinigen, flexibele organisatiestructuren, samenwerking en opgavegericht werken vragen creativiteit, oriëntatie op de kerntaken en nieuwe sturingsvormen.

Inspirerend leidinggeven

Al deze ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid in de organisatie. Medewerkers willen een heldere koers en duidelijke kaders. Afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden leidt vaak tot indekken en niet tot passie en energie. Tegelijkertijd is een hiërarchische positie alleen niet meer genoeg om medewerkers in beweging te krijgen. Leidinggevenden hebben de opdracht dat zij medewerkers moeten inspireren zich te committeren aan de opgaven van de organisatie. Hiervoor moeten zij gebruik maken van Creatiemacht.

Wat we bieden

Organisatieregie biedt ondersteuning bij organisatieontwikkeling, visie en strategie-trajecten, de professionalisering van project- en programmamanagement en team building. Wij nemen geen verantwoordelijkheid over, maar committeren ons wel aan de opgave. Lijnmanagers vinden in onze adviseurs een coach, deskundige partner en uitvoerder.

Als bureau hechten we er belang aan dat wij feeling houden met de praktijk. Wij moeten kunnen invoelen voor welke dilemma’s en uitdagingen professionals staan. Ervaring moet je ook up-to-date houden. Vandaar dat we ook als interimmanager (voor projecten, programma’s en afdelingen) bij klanten werkzaam zijn. We zijn vooral op ons best in complexe krachtenvelden. Onze manier van werken is gericht op het organiseren van draagvlak en eigenaarschap. Het sturen op voortgang en het bereiken van doelen zijn hier nauw mee verbonden. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Machteld Licht (06 – 5242 0601) of Robertjan Uijl (06 – 8146 2893).

Onze expertise

We kennen de publieke sector en de vraagstukken waar lijnmanagers mee te maken hebben en hebben verschillende grote en kleinere organisaties begeleid in organisatieontwikkeling. Vraag Robertjan Uijl (06 – 8146 2893) naar de mogelijkheden.

boek3 boek2   boek1