Contact Informatie

Hans Licht

Gecertificeerd Management Consultant
Gecertificeerd Enneagram Teacher in Oral tradition
Geaccrediteerd parctitioner Insights Discovery

hans.licht@organisatieregie.nl
Mobiel NL: +31 6 5370 6898
Mobiel SE: +46 70 306 9867

Persoonlijke missie

Ik geloof dat mensen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en hun organisatie als zij bereid en in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de opgaven waar de organisatie voor staat. Dat betekent dat je het speelveld moet begrijpen en dat je een goed gevulde rugzak moet hebben met kennis en kunde, maar bovenal moet je jezelf kennen en accepteren met je krachten en je zwaktes. Ik vind het fantastisch om mensen en organisaties te ondersteunen bij transformaties en ingewikkelde opgaven, om hun creatiemacht te versterken.

Expertises

  • Persoonlijk leiderschap
  • Regievoering
  • Project- en Programmamanagement
  • Verander- en Transitiemanagement

Ik werk vooral voor klanten in complexe krachtenvelden, als overheden, maatschappelijke organisaties, internationale samenwerkingsverbanden en grote (multinationale) bedrijven.

Publicaties

Nevenfuncties

Achtergrond

Sinds 2014 werk ik als partner in Organisatieregie. Van 1985 tot 2003 werkte ik als managing partner van ORG-ID en sindsdien als partner van Johansson Licht AB, een adviesbureau in Stockholm. Van 2010 tot 2013 ben ik verbonden geweest aan het adviesbureau Phaos. Voor 1985 werkte ik onder andere als hoofd van het Departementaal Opleidingscentrum van het ministerie van VROM.

LinkedIn_logo_