Contact Informatie

Het begin

We (Robertjan Uijl en Hans Licht) hebben in januari 2014 Organisatieregie opgericht vanuit de overtuiging dat we een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het publieke domein. Vanaf het begin hebben we de sterke behoefte een onderscheidend bureau neer te zetten. Organisatieregie moet een krachtig merk zijn dat voor klanten herkenbaar is. Ook voor de organisatie zelf hebben we gezocht naar een vorm en mensen die bij ons passen.

In mei 2014 vinden we (inmiddels versterkt door Heleen Buikema die de backoffice van het bureau bestiert) een ideale werkplek in de oude burgemeesterswoning van Amersfoort, recht tegenover het station. Het eerste jaar hebben we veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een eigen verhaal. Dat is geen gemakkelijke opgave. Ondertussen halen we net genoeg werk binnen om alle rekeningen te kunnen betalen. En dat is te weinig, want we willen groeien. In de loop van 2015 begint het echter te stromen. Ons profiel wordt steeds meer herkend en we worden uit het niets door nieuwe klanten gebeld. In september 2015 lanceren we ons eerste boek Projectmanagement met Creatiemacht. We hebben dan inmiddels voldoende zekerheid opgebouwd om vanaf september 2015 Sanne in dienst te nemen. Zij past in onze filosofie dat we een bureau willen zijn waarin ook jonge mensen hun kennis en kunde kwijt kunnen en de kans krijgen het vak te leren. Die verjonging vinden we belangrijk. Verandering begint meestal bij de jongere generaties.

Sturen met creatiemacht

Wij zien dat de huidige netwerksamenleving overheden en maatschappelijke organisaties dwingt op een andere manier te werken. Zij moeten samenwerken om maatschappelijke doelen te bereiken. Dat is lastig als niemand de hiërarchische macht heeft die samenwerking af te dwingen en tegelijkertijd er van vrijblijvendheid geen sprake kan zijn. Daarom moeten organisaties sturen met creatiemacht. Dit is het vermogen om mensen samen te laten creëren vanuit de overtuiging dat dit het beste de persoonlijke belangen en die van de organisatie behartigt. Wij helpen organisaties gebruik te maken van hun eigen creatiemacht. Projectmanagement, programmamanagement en netwerkregie zijn instrumenten die dit vorm geven.

Wat klanten aan ons hebben

Wat klanten aan ons waarderen is dat we ze bij de les houden. Niet aan een theorie of aan een waarheid, maar aan de doelen die zij zelf hebben gekozen. Als een organisatie ons inhuurt kan zij er zeker van zijn dat wij ons volledig committeren aan de opgave. Wij helpen de klant om de doelen te realiseren. Als wij het gevoel hebben dat de klant zelf de doelen uit het oog verliest of gedrag vertoont dat het realiseren van die doelen frustreert, trekken we aan de bel. Dat kan confronterend of subtiel, maar altijd met als doel de klant te helpen.

Vertrouwen

In de samenwerking met de klant staat wederzijds vertrouwen voor ons centraal. Vertrouwen kan niet zonder vijf andere elementen die samen met vertrouwen de basis vormen voor een gezonde relatie:

  • Gelijkwaardigheid (open staan en elkaar serieus nemen)
  • Respect (voldoen aan elkaars normen en waarden)
  • Vrijheid (ruimte voor professioneel oordelen en handelen)
  • Verantwoordelijkheid (commitment aan de opgave)
  • Transparantie (gericht communiceren en elkaar aanspreken)

De gezonde relaties en deze zes begrippen staan centraal in onze benadering van netwerkregie. Een nadere beschrijving van deze elementen vind je hier.