Contact Informatie

Opgavegericht werken

Voor het realiseren van doelen en resultaten is tegenwoordig vaak externe samenwerking noodzakelijk. Snelle ontwikkelingen vragen flexibiliteit, iedereen bemoeit zich er mee. De opdracht is niet duidelijk of het ontbreekt aan voldoende capaciteit om een project of programma van de grond te krijgen. En jij wordt erop uitgestuurd om er iets van te maken. Hoe zorg je ervoor dat het toch een succes wordt?

Persoonlijk leiderschap

Er wordt veel gevraagd van de professional. Je bent vaak de pionier in de switch van de oude organisatie naar de nieuwe. Je bent verantwoordelijk, maar je beslist er niet over. Je hebt niet alleen verantwoordelijkheid voor het resultaat, maar ook voor een nieuwe manier van werken. Het is niet eenvoudig om staande te blijven en goed om te gaan met de frustraties die pioniers nu eenmaal tegenkomen.

Wat wij bieden

Organisatieregie ondersteunt professionals als coach, sparring partner en adviseur. We organiseren en begeleiden bijeenkomsten, daarnaast kun je deelnemen aan onze trainingen, workshops en bijeenkomsten over Programmatisch Creëren, Projectmanagement met Creatiemacht en Netwerkregie. Hier ontmoet je collega’s in vergelijkbare situaties.

Onze expertise

Ook hebben wij ervaring op verwante terreinen als communicatie, teambuilding en politiek-bestuurlijke krachtenvelden.

Neem contact op met Robertjan Uijl voor meer informatie.

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief Pionieren