Contact Informatie

Moed, zelfinzicht en vooral vertrouwen

Tegenwoordig wordt veel gevraagd van professionals. Je moet niet alleen het vak beheersen, maar je wordt ook geacht staande te blijven in het complexe krachtenveld van alle partijen die vinden dat ze zich met jouw werk moeten bemoeien. Er wordt van je verwacht dat je vooroploopt in de kanteling van de organisatie, waarin horizontale netwerksturing en samenwerking centraal staan. Tegelijkertijd word je ook aangesproken op het realiseren van resultaten binnen strakke grenzen van tijd en budget. Deze ogenschijnlijke tegenstelling creëert voor iedereen momenten van onzekerheid en zelfs angst. Om dan toch te gaan staan en te inspireren vraagt moed, zelfinzicht en vooral ook vertrouwen.

Wat we bieden

Organisatieregie biedt ondersteuning aan professionals die de moed hebben om te pionieren bij de realisatie van hun opgave in de transitie van onze wereld met diverse activiteiten. Hiervoor maken we gebruik van onze eigen kennis en ervaring en theorieën als Insights Discovery, het Enneagram, het persoonlijkheidsmodel van McClelland en de theorie U. Maar de essentie ligt op zelfonderzoek, reflectie en leren van collega’s. Als je meer wilt weten over onze visie op persoonlijk leiderschap klik dan hier.
Neem contact op met Hans Licht (06 – 5370 6898) voor meer informatie of om een afspraak te maken.