Contact Informatie

Programma’s met draagvlak

Programmamanagement wordt steeds vaker gezien als het instrument om regie te voeren over veranderingen. Veel organisaties kampen met de vraag wanneer ze programma’s moeten inzetten en hoe dat aangepakt moet worden. Er is behoefte aan een duidelijke taal en aanpak, waarbij aandacht voor draagvlak essentieel is. Als programmamanager wil je niet alleen weten hoe je een programma stapsgewijs moet opzetten, maar ook hoe je het opdrachtgevend systeem erbij betrekt.

Wat we bieden

omslag PGMCOrganisatieregie biedt ondersteuning bij:

  • het ontwerpen en begeleiden van Programma Start-Ups
  • de inrichting van de programmaorganisatie
  • het maken van programmadocumenten (programmaplan, rapportage-formats)
  • de aanpak van ingewikkelde sessies

Ook kunnen wij je persoonlijk coachen bij de ontwikkeling en uitvoering van je programma.

Programmamanagers kunnen deelnemen aan het seminar PGMC in 1 dag, verzorgd door Machteld Licht en Jo Bos.

Onze expertise

Hans Licht schreef samen met Jo Bos en Anne Jette van Loon het boek Programmatisch Creëren. Lees hier over deze benadering. Organisatieregie participeert in diverse professionaliseringsactiviteiten van IPMA en PGM Open Academy en de organisatie van het jaarlijkse event voor programmamanagers PGM Open (in samenwerking met Twynstra Gudde en Jo Bos). Ook verzorgt Organisatieregie onderdelen van de leergang Strategisch Programmamanagement van de AOG – school of management van de Universiteit Groningen en programma’s van PBLQ/ROI.

Neem contact op met Machteld Licht (06 – 5242 0601) voor meer informatie.