Contact Informatie
cover-netwerkregie

Netwerkregie

Samenwerken doe je als je er belang bij hebt, als het energie creëert. Netwerkregie gaat over de samenwerking tussen overheden en vooral ook over de samenwerking tussen de overheid en de samenleving. Netwerkregie betekent gelijkwaardigheid, elkaar aanspreken en verantwoordelijkheid nemen.

Lees verder »

boek1

Projectmanagement met creatiemacht

De veranderingen in de maatschappij volgen elkaar zo snel op dat nieuwe methoden noodzakelijk zijn om ons werk vorm te geven. Het is tijd voor een nieuwe visie op projectmanagement. Een dynamische aanpak die veranderingen als een gegeven beschouwt. Waar energie en enthousiasme randvoorwaarden zijn.

Lees verder »

omslag PGMC

Programmatisch Creëren

Het handboek voor de Nederlandse programmamanager. Programmatisch Creëren biedt naast de Angelsaksische benaderingen MSP en de PMI-standard (Amerikaans) en de benadering Sturen op Samenwerking (Twynstra Gudde) een complete benadering voor de programmamanager. Het boek geeft ruimte voor maatwerk en sluit aan bij de Nederlandse cultuur en praktijk.

Lees verder »

boek3

Regievoeren zonder macht

Het sturingsparadigma Regievoeren zonder macht gaat uit van creatiemacht in plaats van positiemacht. Toch komt de term creatiemacht nog niet in het boek voor. In het boek wordt de nadruk gelegd op persoonlijk leiderschap en de wijze waarop je systemen effectief kan beïnvloeden. In enkele hoofdstukken wordt de betekenis van deze sturing toegelicht in programma- en projectmanagement, in netwerken en in andere werkvormen.

Lees verder »

programmamanagement rzm

Programmamanagement, regievoering zonder macht

In dit boek is voor het eerst expliciet afstand genomen van het sturingsparadigma Planning & Control, dat in project- en programmamanagement absoluut domineert. In deze benadering van programmamanagement neemt Hans Licht afstand van het maakbaarheidsprincipe.

Lees verder »

Boek Projecten en beleidsontwikkeling

Projecten en Beleidsontwikkeling

Een baanbrekende projectmanagementmethode die door Hans Licht werd ontwikkeld en die in 1996 door de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs werd genomineerd als boek van het jaar. De methodiek onderscheidde zich op drie belangrijke punten van de traditionele projectmanagementbenadering.

Lees verder »