Contact Informatie

Een nieuwe sturingsfilosofie (2005)

In dit boek is voor het eerst expliciet afstand genomen van het sturingsparadigma Planning & Control, dat in project- en programmamanagement absoluut domineert. In deze benadering van programmamanagement neemt Hans Licht afstand van het maakbaarheidsprincipe. Hij kiest nadrukkelijk voor een beïnvloedingsstrategie als tegenstelling op de Angelsaksische benadering van Managing Successful Programmes (MSP), dat in 2002 verscheen.

Aanzet voor vernieuwing

Programmamanagement, Regievoering zonder macht heeft de ambitie gehad om het gesprek te voeren over sturingsparadigma’s. Het boek sluit aan bij de verschuivende ideeën van New Public Management naar New Public Governance die sinds 2000 steeds beter zijn uitgewerkt. De kern van dit boek zijn verder uit gewerkt in de boeken Programmatisch Creëren en Regievoeren zonder macht. Dit boek is ook een belangrijke impuls geweest voor het initiatief van PGM Open (www.pgmopen.nl)

Toepassing van de sturingsfilosofie

Het gedachtegoed van regievoeren zonder macht sluit bijzonder goed aan bij de Nederlandse cultuur, waarbij hiërarchische machtsuitoefening moeilijk is. Uit reacties van programmamanagers, lijnmanagers en adviseurs blijkt dat de sturingsfilosofie een toegevoegde waarde heeft bij alle werkvormen.

Niet meer verkrijgbaar