Contact Informatie

Beleid- en onderzoeksprojecten

Een baanbrekende projectmanagementmethode die door Hans Licht werd ontwikkeld en die in 1996 door de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs werd genomineerd als boek van het jaar. De methodiek onderscheidde zich op drie belangrijke punten van de traditionele projectmanagementbenadering: Ontwikkeling van de inhoud van het project in interactie met de omgeving, de focus op het proces in plaats van het product en de focus op de implementatie in plaats van op het resultaat met nazorg.

Instrumentele procesbenadering

Projecten en beleidsontwikkeling verscheen een jaar eerder dan Projectmatig Creëren en kan worden gezien als een methodiek die vooral gericht is op de projectbeheersing en de interactie met de omgeving. Het belang van het persoonlijke commitment en de samenwerking (Ik-kant en Wij-kant) werden in deze benadering nog niet als cruciale succesfactor onderkend.

Ervaringen bij departementen, provincies en gemeenten

De methode is binnen alle lagen van de overheid succesvol toegepast. De kernpunten van deze benadering zijn terug te vinden in Projectmanagement met Creatiemacht.