Contact Informatie

Verander- en leermiddag netwerkregie

Op donderdag 27 oktober organiseerde Organisatieregie, in samenwerking met het A+O fonds, een verander- en leermiddag rondom Netwerkregie. Doel: een breed publiek kennis laten maken met dit thema. Het werd een interactieve dag waarbij netwerken en elkaar inspireren centraal stonden. Door te werken met diverse werkvormen en het geven van veel voorbeelden uit de praktijk, ervoeren deelnemers de meerwaarde van werken op ‘andere manieren’.

Hans LichtUiteraard was er aandacht voor het boek van Hans Licht over Netwerkregie. Hans besprak met de deelnemers de kernpunten van zijn boek: de gezamenlijke opgave, gezonde relaties, het organiseren, communiceren en beslissen. Hij gaf ook een workshop over opstellingen, een werkvorm die energieën kan weergeven. Aan de hand van een casus werden personen of vragen van de opgave gepositioneerd.

Elastiek

Marijke Andeweg deelde haar ervaringen over samenwerken en hoe je met de juiste personen aan tafel komt. Zij sprak over het overgedragen programma ‘Asielzoekers en Vluchtelingen’ en haar nieuwe programma ‘Eenzaamheid in Amsterdam’. Een creatieve workshop, gegeven door Anita Verdonk, was gericht op de gezamenlijke opgave waarbij de groep door middel van elastiek tot elkaar veroordeeld was.

workshop Anita Verdonk

Petra Nijmeijer vertelde over de competenties van een regisseur. Bij de TOP600-aanpak van het Actiecentrum Veiligheid & Zorg (Amsterdam) heeft zij de regisseur als spin in het web gepositioneerd. Ze gaf daarbij aan dat dit niet zo makkelijk is, omdat competenties vaak algemeen zijn en zij selecteert op de persoon die voor haar zit.

Casusinterventie

We hadden ook aandacht voor ‘next century skills and personal leadership’. Ruud Rakers ontwikkelt een project gericht op jong leiderschap in Rotterdam. Hij deelde met de deelnemers zijn zoektocht naar de richting van het project en dit leverde bijzondere resultaten op.

Robertjan UijlRobertjan ondersteunde voor een selecte groep een casusinterventie. Een ingebrachte casus werd door de groep opgepakt en behandeld. Deelnemers formuleerden in duo’s vragen om de casus en de deelnemer die de casus had ingebracht verder te helpen. Zo werd het helder dat het helpt om perspectieven van anderen te horen, dat het verrijking oplevert. De adviezen waren heel concreet en realiseerbaar.

Ruimte voor uitwisselen kennis en ervaringen

Met deze leermiddag hebben we deelnemers de ruimte geboden om ervaringen en kennis uit te wisselen. We hebben deelnemers geïnspireerd met presentaties van vakgenoten. En we hebben hen laten zie hoe je met elkaar op andere wijzen kan werken en wat dat dan oplevert.