Contact Informatie

VWS zet ramen open

Organisatieregie is betrokken bij het project ‘Maatwerk in de wet langdurige zorg – thuis’. Het project heeft tot doel meer maatwerk te kunnen leveren aan mensen die langdurige zorg nodig hebben en tegelijkertijd thuis willen blijven wonen. Inhoudelijk lijkt het project op veel andere projecten waar de directie Langdurige Zorg van VWS zich mee bezighoudt. De aanpak is echter anders dan men tot nu toe gewend was. Ik spreek met Leo Beekmans en Roland Beukers, twee van de drie projectgroepleden, over waarom voor deze aanpak is gekozen en wat het betekent.

Opdrachtgevend systeem

Volgens Leo is de belangrijkste reden voor deze aanpak de ervaring met eerdere trajecten “Vroeger bedachten we als VWS van tevoren de inhoud van het project. We informeerden het werkveld pas achteraf. Vaak was je dan veel tijd kwijt om de partijen mee te krijgen in de uitvoering.” “Partijen herkenden zich niet in de oplossing en voelden zich overvallen en dat helpt niet mee bij de implementatie”, vult Roland aan. VWS kiest er nu voor om het moment waarop partijen betrokken worden, flink naar voren te halen. Maar het gaat eigenlijk nog verder.

Op dit moment voert de projectgroep, samen met de opdrachtgever, gesprekken met de belangrijkste stakeholders over hoe ze aankijken tegen het maatwerk in de Langdurige Zorg. De Staatssecretaris heeft een kamerbrief geschreven waarin hij stelt dat er meer maatwerk moet plaatsvinden. De stakeholders mogen aangeven hoe zij dat voor zich zien. Wat zijn volgens hen de grootste uitdagingen? Waar zien zijn risico’s? Het idee is dat de zeven stakeholders met elkaar tot een gezamenlijke projectvisie komen. Ze vormen daarmee het opdrachtgevend systeem van het project.

Positieve reacties

Leo vertelt dat alle stakeholders positief gereageerd hebben op deze werkwijze. Ze vinden het bijzonder dat in dit vroege stadium de belangrijkste partijen betrokken worden en mee mogen doen met het tot stand brengen van het project. “Het lijkt in het begin allemaal wel langzamer te gaan, maar we zijn ervan overtuigd dat we uiteindelijk sneller tot een resultaat komen.” Een bijkomend voordeel is volgens Roland dat de kans groter is dat de politiek zich in de gezamenlijk gekozen oplossing kan vinden. “Doordat we ook de cliëntenorganisaties betrekken, zoals Per Saldo en Ieder(in), hopen we dat ze ons ook meer de tijd geven. ”

Er zijn natuurlijk ook risico’s aan deze aanpak. “Je geeft per slot iets uit handen”, vertelt Roland. Daarnaast geven beiden aan dat er natuurlijk ook een gevaar dreigt dat je niet alle partijen gedurende het hele traject erbij kan houden. De uitdaging is om deze partijen erbij te houden.

Durven loslaten

De nieuwe aanpak vraagt ook veel van de projectgroepleden. Leo: “je moet een open blik hebben en snel kunnen schakelen. Daarnaast moet je veel tijd steken in het uitleggen en verhelderen van je verhaal. Mensen zijn deze aanpak niet gewend. Vroeger bedacht je als ambtenaar zelf hoe het moest, nu vraag je hen om input”. Roland: “Je moet durven los te laten. Je moet erop vertrouwen dat je anderen ook iets laat schrijven.” “Bovendien”, vult Leo aan, “is ons aandachtsveld vergroot. Door met al die verschillende partijen te spreken, krijg je een breder beeld van het verhaal en begin je je nu druk te maken over meer facetten van het onderwerp dan je eerder zou doen. Dat is ook leerzaam.”

Het project bevindt zich nog in de startfase. Voor de zomer moet het projectplan worden opgeleverd. Het echte werk begint dan pas echt. Dan ook zal blijken hoe succesvol de aanpak echt is. Leo: “Deze aanpak past helemaal in het nieuwe beleid van VWS waarin we meer willen samenwerken met het werkveld. We zetten als het ware de ramen open.”

We spreken af om over een jaar nog een keer bij elkaar te komen om de balans op te maken.

Robertjan Uijl