Contact Informatie

VERANDERING ALS ENIGE CONSTANTE?

Alle partners, in- en maar zeker ook  extern, zijn zich bewust van deze dubbele opgave. Maar er zit een spanning tussen de opgaven. Immers alles is in beweging; de uitkomst is nog niet eenduidig en daarmee ontstaat de vraag hoeveel verandering je kunt vragen van mensen in de wetenschap dat de verandering de komende tijd de enige constante is.

En dus zijn we vanuit ons bureau, het project- en programmamanagement bureau van het cluster maatschappelijke ontwikkeling gemeente Rotterdam, ook de gezamenlijke verkenning gestart op welke manier we vorm moeten geven deze gecombineerde opgave.

We vliegen dit zowel aan vanuit de methode van programmamanagement als ook vanuit de mens. In de organisatie van programma’s zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we het opdrachtgeverschap en eigenaarschap van de lijn onderdelen expliciet organiseren. Op deze manier organiseren we een programma los en tegelijk wel dichtbij de lijn waar uiteindelijk de verandering zal moeten beklijven. De eigenaren – hoofdzakelijk interne lijnmanagers – zijn daarmee vanaf het eerste moment onderdeel van het programma en voelen zich mede verantwoordelijk. Tijdens de eerste dag van onze tweedaagse hebben we onder leiding van Hans Licht verdieping op aangebracht door een opgave meer te bekijken vanuit een opdrachtgevend systeem.

Maar om ook met deze eigenaren de organisatorische veranderopgave beet te pakken is meer nodig. We zijn daarbij begonnen met onszelf onder de loep te nemen. Want er is ook een – noem het een – relatieve constante: je eigen persoon. Wat je daarmee kan? Vanuit bewustwording van jezelf als persoon met talenten, valkuilen, voorkeuren, patronen, gedrag, overtuigingen, etc. kun je ook bewuster handelen om het  veranderpotentieel van de organisatie te vergroten. En natuurlijk is dat een begin en wordt het spannend. Want het vraagt lef en kwetsbaarheid. Iets waar we tijdens de tweede dag van de tweedaagse onder leiding van Robertjan Uijl vanuit de theorie van het opdrachtgevend systeem, leiderschap en met onze eigen praktijkvoorbeelden bij hebben stilgestaan. Wat we daarbij in ieder geval als derde constante hebben toegevoegd is het obk-principe. Beter bekend als: oefening baart kunst!

Liese Vonk
Teammanager
Gemeente Rotterdam