Contact Informatie

De nieuwe organisatie

Human Resource afdelingen hebben een belangrijke functie in de ontwikkeling van organisaties. Structuren flexibiliseren, verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie gelegd. Opgaven zijn zo complex dat er moet worden samengewerkt en de ontwikkeling van het ‘Nieuwe Werken’ vraagt een andere manier van leidinggeven. Al deze veranderingen vragen veel van medewerkers en management.

Ook de ideeën over opleiden, leren en ontwikkelen veranderen. Overal geldt het motto ‘lerend werken en werkend leren’. Een vaardigheidstraining of een kennisprogramma moet geïntegreerd zijn met de praktijk. Een goed leertraject vergt inzicht in de veranderende omgeving. We zien dat terug in het 70:20:10 model dat veel organisaties hanteren voor prestatieverbetering.

Wat ik bied

In het submenu vind je enkele voorbeelden van onze dienstverlening uitgewerkt, maar uiteraard kom ik graag vrijblijvend langs om onze mogelijkheden toe te lichten.
Voor maatwerkvragen stel ik mij altijd op als partner van de HR-afdeling. Dit betekent dat ik goede afspraken maken over rollen en verantwoordelijkheden, tijd nemen voor afstemming van verwachtingen en afspraken maken over de opdrachtevaluatie. Het is een joint venture met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Meer over de manier waarop ik opdrachten aanvaard, vind je hier.

Ondersteuning kun je krijgen bij:

Expertisegebieden

Neem contact op met Hans Licht (06 – 5370 6898) en schrijf je in voor onze nieuwsbrief: Pionieren