Contact Informatie

Van voorstel naar offerte

Ik streef bij de opdrachtverwerving naar de volgende werkwijze:

  1. Wij starten altijd met een open vrijblijvend gesprek om te verkennen of ik voldoende meerwaarde kan leveren en te zien of er een klik is.
  2. Vervolgens doe ik een globaal voorstel. Dit voorstel beschrijft de context waarin Organisatieregie diensten verleent (in welke ontwikkeling wordt ondersteuning gevraagd). In het voorstel geef ik aan waar ik denk dat Organisatieregie meerwaarde kan leveren. Daarnaast geef ik de voorwaarden en een overzicht van onze inschatting over de benodigde tijd voor onze dienstverlening.
  3. Als je besluit op grond hiervan met ons in zee te gaan, maken we een afspraak over de inhoud van de opdracht. Vervolgens schrijven wij een offerte. Voor opdrachtgevers waar wij vaker mee werken en bij vervolgopdrachten kunnen we ook direct overstappen naar deze fase. Vaak betreft de offerte onderdelen van het voorstel. De offerte kan ook een raamovereenkomst zijn, waarbij je besluit in hoeverre en hoe gebruik gemaakt wordt van onze dienstverlening.

Doordat ik mij beperk tot het leveren van onze unieke meerwaarde, blijven opdrachten veelal beperkt in omvang waarmee we onder de aanbestedingsnorm van de overheid voor meervoudige aanbesteding blijven.

Voorwaarden

Materiaal dat Organisatieregie beschikbaar stelt aan deelnemers kun je binnen de organisatie vrij gebruiken, mits met bronvermelding.
Informatie die wij krijgen over de organisatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt buiten de organisatie.
Bij trainingen en coaching wordt geen persoonlijke informatie van de deelnemers teruggekoppeld naar de opdrachtgever of lijnmanagers zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.