Contact Informatie

Projectmanagement met Creatiemacht

Robertjan Uijl en Hans Licht hebben deze vernieuwende benadering van projectmanagement beschreven in het boek Projectmanagement met Creatiemacht (Scriptum 2015). PmCm biedt antwoorden voor vragen waar projectleiders en opdrachtgevers in de huidige netwerksamenleving mee worstelen. Stakeholders worden veeleisender en assertiever. Iedereen wil zich ermee bemoeien. Veranderingen gaan zo snel dat ze voor projecten moeilijk bij te houden zijn. Er komt steeds meer focus op het managen van complexe samenwerkingsvraagstukken. Het is tijd voor een nieuwe methode voor projectmanagement die daarop aansluit. Die methode heet Projectmanagement met Creatiemacht. Creatiemacht staat voor het vermogen samen met anderen te creëren vanuit een niet-hiërarchische positie. Een vermogen dat helemaal past in de huidige tijd.

Meerdere opdrachtgevers

PmCm gelooft in het betrekken van meerdere opdrachtgevers bij een project. De praktijk is dat in veel projecten in het publieke domein er meerdere stakeholders zijn die aan de touwtjes willen trekken. Als ze formeel niet de positie hebben om iets over het project te zeggen, zullen ze dat op informele wijze wel proberen. Het speelveld wordt daardoor eerder mistiger dan helderder. Het is daarom aan te raden deze stakeholders te organiseren in een opdrachtgevend systeem.

 

Print

Het opdrachtgevend systeem is eigenaar van het project

Dit lijkt voor de hand te liggen. Wat er echter vaak gebeurt, is dat het projectteam gedurende de uitvoering zich meer en meer eigenaar gaat voelen. Dit kan tot problemen leiden als door veranderende omstandigheden het project de oorspronkelijke planning niet meer haalt. Projectteams kunnen dit zien als hun eigen falen of de schuld leggen bij de opdrachtgever die geen tijd voor het project heeft. In beide gevallen schiet het team daar niks mee op. De oorzaak van vertragingen ligt vaak buiten de directe invloedsfeer van het projectteam en de opdrachtgever. Die ligt vaak bij de stakeholders zelf. Om het opdrachtgevend systeem eigenaarschap te laten voelen, is een gedragen projectvisie noodzakelijk.Print

 

Dienende projectleiders

Projectmanagement met Creatiemacht vraagt dienende projectleiders. Het zijn projectleiders die allereerst gefocust zijn op de belangen en doelen. Ze weten hoe de stakeholders zich verhouden tot het project en hoe de onderlinge verhoudingen zijn. Ze kunnen heel goed een vertaling van die belangen en verhoudingen maken naar wat er in het project gedaan moet worden. Dienende projectleiders zijn niet slaafs. In tegendeel. Ze zijn met hart en ziel gecommitteerd aan de projectdoelstellingen en interveniëren continue in het opdrachtgevend systeem om het project de goede kant op laten gaan.

Print

Aanvullende taal en instrumenten

Op het gebied van het plannen en beheersen van projecten hebben andere methoden al baanbrekend en gedegen werk gedaan. Wat Projectmanagement met Creatiemacht toevoegt zijn nieuwe aanvullende taal en instrumenten die aansluiten bij de ontwikkelingen in de netwerksamenleving. Een samenleving waarin het omgaan met complexe samenwerkingsvraagstukken centraal staat.