Contact Informatie

Een steeds grotere uitdaging

Als lijnmanager draag je verantwoordelijkheid voor je mensen en de productie van de eenheid. Dat lijkt een steeds grotere uitdaging. Bezuinigen, flexibele organisatiestructuren, samenwerking en opgavegericht werken vragen creativiteit, oriëntatie op de kerntaken en nieuwe sturingsvormen. Accountability en rapportagelijnen zijn veelal niet ingericht op samenwerking, waardoor verkokering wordt gestimuleerd.

Inspirerend leidinggeven

Al deze ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid in de organisatie. Medewerkers willen een heldere koers en duidelijke kaders. Afbakening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden leidt vaak tot indekken en niet tot passie en energie. Tegelijkertijd is een hiërarchische positie alleen niet meer genoeg om medewerkers in beweging te krijgen. Leidinggevenden hebben de opdracht dat zij medewerkers moeten inspireren zich te committeren aan de opgaven van de organisatie. Hiervoor moeten zij gebruik maken van Creatiemacht.

Wat ik kan betekenen

Vanuit mijn ervaring van 40 jaar met lijnmanagement en horizontale sturing in het publieke en het publiek-private domein, ken ik de dilemma’s die daarin spelen. Mijn kracht ligt in het meervoudig kunnen kijken en mijn strategisch vermogen. Daarmee kan ik lijnmanagers ondersteunen in veranderprocessen, die gericht zijn op modernisering van de organisatie, zoals externe samenwerking, opgavegericht werken en professionaliseringstrajecten.

In deze opdrachten werk ik per definitie als counterpart van mijn opdrachtgever.