Contact Informatie

Politieauto brengt je verder van huis

Onlangs werd gepubliceerd dat de politie 300 politieauto’s terugroept naar de garage vanwege een zelfremmend systeem dat standaard in de auto zit geprogrammeerd. Dit systeem maakt het achtervolgen of mensen dwingen tot stoppen zeker niet makkelijker. Daar bovenop is nu in het nieuws dat de navigatie niet prettig werkbaar blijkt. Eén van de klachten is dat deze de agent soms door drukke straten heen stuurt omdat de politie volgens de navigatie geen snelheidsbegrenzing kent. De navigatie kan de route hierdoor dus door woonwijken laten lopen of langs scholen die net uit gaan.

Dit levert voor agenten vervelende praktijksituaties op, waarbij zij hun werk niet naar behoren kunnen uitvoeren. Ook stelt het artikel dat deze keuze mogelijk door een inkoopafdeling vanachter een bureau gemaakt is, zonder overleg met de werkvloer.

Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar toch komt het vaker voor dan je denkt: keuzes die het werk effectiever en gemakkelijker moeten maken, worden eenzijdig gemaakt.

Bovenstaand voorbeeld illustreert hoe belangrijk het is om in contact te zijn met de uitvoerende medewerkers van de organisatie. Want als de neveneffecten zo zijn dat ergens anders de kernactiviteit niet meer uitgevoerd kan worden, dan zal niet alleen de oplossing verloren gaan. Je geloofwaardigheid en krediet komen ook op het spel te staan.

Het loont om stil te staan bij de keuze die je maakt en met je medewerkers in gesprek te gaan, zeker als dit een keuze betreft die impact heeft op de dagelijkse werkzaamheden van je medewerkers.

Enkel door een goede analyse en uitstekende samenwerking kun je tot optimalisatie komen. Binnen een (project)organisatie heeft iedere rol zijn eigen kijk. Alleen wanneer een oplossing voldoet voor alle belanghebbenden zal een oplossing ook tot succes leiden.

schermafbeelding-2016-10-03-om-16-40-28Bronnen
NOS artikel Zelfremmend systeem
NOS artikel Navigatiesysteem