Contact Informatie

Professionals werken Opgavegericht

Realiseren van meerwaarde, voldoen aan verwachtingen, zorgen voor samenwerking, realiseren van veranderingen. Een opgave gaat veel verder dan een opdracht of een taak. De opgave is waar je je aan committeert. Dat is wat mensen van je mogen verwachten. Opgavegericht werken is meer dan doelen, resultaten en beheersen van het werk. Om een opgave te realiseren, moet je in staat zijn om de juiste werkmethode te kiezen, samenwerking en besluitvorming te organiseren en vooral de noodzakelijke resources te organiseren. Voor iedere professional geldt hoe je de dynamiek van de processen combineert met de beheersing van de organisatie. In de hectiek van de veranderende samenleving mag je dat gerust een uitdaging noemen.

Persoonlijk leiderschap

Er wordt veel gevraagd van de professional. Je bent vaak de pionier in de switch van de oude organisatie naar de nieuwe. Je bent verantwoordelijk, maar je beslist er niet over. Je hebt niet alleen verantwoordelijkheid voor het resultaat, maar ook voor een nieuwe manier van werken. Het is niet eenvoudig om staande te blijven en goed om te gaan met de frustraties die pioniers nu eenmaal tegenkomen.

Wat organisatieregie kan bieden

Als netwerk kunnen wij alle ondersteuning bieden als coach, sparring partner, trainer, procesbegeleider en adviseur op onze verschillende expertisegebieden. De afgelopen jaren heb ik in opdrachten voor klanten boeiende samenwerkingsverbanden ontwikkeld met nieuwe collega’s.

Mijn persoonlijke bijdrage ligt vooral in mijn vermogen om je nieuwe inzichten te geven. Ik kan je helpen om processen adequaat in te richten, maar mijn kracht ligt vooral in het strategische en systemische werk. Daarbij kun je denken aan het doorzien van paradigmashifts en begrijpen van transitiedynamiek en krachtenvelden. Het handelingsperspectief van jou als professional, uitgaande van jouw eigen kracht en positie, staat altijd centraal.

Naast maatwerksessies voor je team, kun je ook deelnemen aan trainingen van verschillende instituten die ik verzorg (zie agenda).

Onze expertisegebieden

Ook hebben wij ervaring op verwante terreinen als communicatie, teambuilding en politiek-bestuurlijke krachtenvelden.