Contact Informatie

Sturen van samenwerking

Steeds vaker zijn meerdere partijen voor langere tijd verantwoordelijk voor een gezamenlijke opgave. Samenwerken is dan essentieel, maar dit gaat niet vanzelf. Sturing is noodzakelijk. Netwerkregie gaat uit van samenwerking op basis van productieve relaties. De focus ligt bij de realisatie van gelijkwaardigheid, respect, vrijheid, verantwoordelijkheid, transparantie en vertrouwen.

cover-netwerkregieCreatiemacht: vrijwillig samenwerken

Als professional met verantwoordelijkheid voor die samenwerking heb je geen machtspositie om dat af te dwingen. Wat je nodig hebt is ‘creatiemacht’: het vermogen om mensen vrijwillig te laten samenwerken. Deze regieopgave geldt in toenemende mate voor strategisch adviseurs, beleidsmedewerkers, procesmanagers en lijnmanagers.

Wat we bieden

Met Netwerkregie biedt Organisatieregie handvatten voor het creëren en organiseren van samenwerkingsverbanden. Wij ondersteunen je in je regieopgave, wetende dat de partijen die deelnemen in de samenwerking niet vanzelfsprekend kiezen voor vertrouwen en respect. We begeleiden bijeenkomsten of bereiden deze samen met je voor.  Ook kunnen we een in company training Netwerkregie organiseren.

Onze expertise

Regievoeren kan niet zonder persoonlijk leiderschap. Hans Licht schreef hierover de boeken Netwerkregie, Samenwerken in en tussen Organisaties en Regievoeren zonder Macht. Maar regievoeren vereist ook een breed scala aan interventiemogelijkheden. Lees hier meer over Netwerkregie.

Neem contact op met Hans Licht (06 – 5370 6898) voor meer informatie.