Contact Informatie

Programmamatisch Creëren

Programmamanagement is meer dan een werkmethodiek. Het is omslag PGMCeen manier van werken om samenwerking van verschillende organisaties/organisatieonderdelen te organiseren. In onze benadering van PGMC laten wegoed het verschil en de samenhang zien tussen de hiërarchische productiesturing en de gelijkwaardige samenwerking. Zo werken we met een Opdrachtgevend systeem en stappen we af van de enkelvoudige Opdrachtgever-Opdrachtnemer relatie. Programmatisch Creëren behandelt verschillende programmavormen, die variëren van een aparte programmaorganisatie tot een programma dat volledig in samenhang door de lijnorganisaties wordt uitgevoerd, waarbij de programmaregisseur zorgt voor samenhang en voortgang. In deze laatste vorm is sturing op belangen en passie essentieel.

Wat we bieden

Organisatieregie biedt in samenwerking met Jo Bos & CO, Twynstra Gudde en de Good Work Company alle ondersteuning op het gebied van programmamanagement, zoals

  • professionaliseren van de programma-aanpak van de organisatie
  • het ontwerpen en begeleiden van Programma Start-Ups
  • de inrichting van de programmaorganisatie
  • het maken van programmadocumenten (programmaplan, rapportage-formats)
  • de aanpak van ingewikkelde sessies

Ook kunnen wij je persoonlijk coachen bij de ontwikkeling en uitvoering van je programma.

Mijn eigen expertise ligt vooral in de ondersteuning van programma’s en programmamanagers waarbij gelijkwaardige publiek-private samenwerking moet worden gerealiseerd, zoals bij onderwerpen als Circulaire Economie, aanpak eenzaamheid en armoede, samenwerking zorg en wonen, aanpak veiligheid en zorg en stedelijke vernieuwing.

Onze expertise

Hans Licht schreef samen met Jo Bos en Anne Jette van Loon het boek Programmatisch Creëren.
Lees hier meer over de kern van deze benadering. Organisatieregie participeert in diverse professionaliseringsactiviteiten van IPMA en PGM Open Academy en de organisatie van het jaarlijkse event voor programmamanagers PGM Open (in samenwerking met Twynstra Gudde, Good Work Company en Jo Bos). Ook verzorgt Organisatieregie onderdelen van de leergang Strategisch Programmamanagement van de AOG – school of management van de Universiteit Groningen en programma’s van PBLQ/ROI.