Contact Informatie

Complexe samenwerkingsprojecten

Projectleiders hebben steeds vaker te maken met complexe samenwerking. In het publieke domein is de overheid haar traditionele machtspositie kwijt en overheden en maatschappelijke partners moeten gelijkwaardig samenwerken. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop projecten worden uitgevoerd. Iedereen trekt aan de touwtjes. Het is een kunst om al die stakeholders met energie aan hetzelfde resultaat te laten werken.

Projectmanagement met Creatiemacht

Projectmanagement met Creatiemacht biedt een manier om projecten in dit krachtenveld te realiseren. Projectleider en team moeten meer focus krijgen op de belangen van de stakeholders en zich dienend opstellen. Die stakeholders zijn immers de eigenaren van het project. Begrippen als macht, vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen een andere betekenis. De nadruk komt niet zozeer te liggen bij structuren en bevoegdheden, maar bij het vermogen om samenwerking te creëren en mensen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen. Dat vermogen noemen we Creatiemacht. Projectmanagement met Creatiemacht is gebaseerd op de sterke basis van Projectmatig Creëren (PMC) en heeft daarin nieuwe inzichten verwerkt die meer aansluiten bij de huidige praktijk van samenwerking en horizontale sturing.

Wat we bieden

We ondersteunen projectleiders van samenwerkingsprojecten bij de inrichting van hun project en met coaching bij strategische vraagstukken.

Expertise

Robertjan Uijl en Hans Licht schreven het boek Projectmanagement met Creatiemacht. Lees meer over deze projectbenadering hier.