Contact Informatie

DE PROGRAMMAMANAGER ALS EL SALVADOR

Einde van het jaar. Tijd voor contemplatie en terugkijken. Maar, zoals dat tegenwoordig gaat, ook vooruit kijken. Voor je het weet is het immers januari en dan duurt het niet lang meer voordat het PGM Open begint op 4 februari. Het afgelopen jaar heb ik samen met mijn collega’s Hans en Sanne veel organisaties en programmamanagers begeleid bij de implementatie of professionalisering van programmamanagement of het starten en evalueren van programma’s. Het programmatisch werken is duidelijk aan een gestage opmars bezig in Nederland. Dat is op zich een verheugend feit, omdat ik denk dat programmamanagement een antwoord is op de vraagstukken waar organisaties op dit moment mee geconfronteerd worden. In deze netwerksamenleving lijken steeds meer oude en vertrouwde structuren en gewoonten af te brokkelen. Hiërarchie heeft zijn kracht verloren in horizontale netwerken en platte organisaties. Vraagstukken zijn vaak zo complex dat er meerdere partijen nodig zijn om deze op te lossen. Programmamanagement kan zorgen voor verbinding, flexibiliteit en gelijkwaardige samenwerking.

Dit klinkt natuurlijk allemaal erg logisch en mooi, maar hoe krijg je dit voor elkaar? Gelukkig hebben we daar programmamanagers voor. Zij worden binnen veel organisaties gezien als de voorhoede die de verandering moet bewerkstellingen. De programmamanagers krijgen daarmee de schone taak niet alleen hun eigen programma tot een succes te maken, maar ook de organisatie zelf in de vaart der volkeren mee te nemen. Er komt daarmee een behoorlijke last op de schouders te liggen. Programmamanagers zijn de hoop van menig organisatie. Ze worden gezien als de verlossers voor alle organisaties die worstelen met flexibilisering. De programmamanager als de nieuwe El Salvador.

Ik spreek regelmatig programmamanagers die deze druk ervaren. Aan alle kanten wordt er aan hen getrokken. De directie wil graag weten hoe de programma’s de rest van de organisatie meenemen in de verandering. Medewerkers willen weten wat er aan hun werkzaamheden gaat veranderen. De stafafdeling wil weten wat er veranderd moet worden aan de competenties van medewerkers of aan het rapportagesysteem. De bestuurlijk opdrachtgever wil goede sier maken door de buitenwereld te vertellen dat zijn organisatie aan het flexibiliseren is met behulp van programmamanagement. En die programmamanager maar overal opdraven. Er blijft nauwelijks tijd over om het programma zelf te sturen.

Het wordt tijd dat directies en management zich serieus gaan verdiepen in programmamanagement. Ze kunnen de verandering van hun organisatie niet alleen de programmamanagers overlaten. Samen moeten zij vorm geven aan de flexibilisering van organisaties door middel van programmamanagement. Ik hoop dat er op het komend PGM Open dan ook veel directeuren, opdrachtgevers en managers aanwezig zullen zijn. Dit is tevens een oproep aan alle programmamanagers om samen met hen op 4 februari naar Maarssen te komen.

Robertjan Uijl