Contact Informatie

Netwerkregie: samenwerken in en tussen organisaties (2016)

Samenwerken doe je als je er belang bij hebt, als het energie creëert. Samenwerken betekent dat je samen probeert iets te bereiken. Waarom zou je samenwerken als er geen gezamenlijke opgave is? Netwerkregie gaat over de samenwerking tussen overheden en vooral ook over de samenwerking tussen de overheid en de samenleving. Netwerkregie betekent gelijkwaardigheid, elkaar aanspreken en verantwoordelijkheid nemen. Een interessante vraag is hoe je de rol gegund wordt om die samenwerking te sturen. En hoe doe je het dan?

Het boek beschrijft mogelijkheden en knelpunten in de samenwerking. Daarbij geeft het boek veel praktische tips hoe je energie creëert en hoe je partners productief aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.

Een netwerk of samenwerkende organisaties

Een netwerk bestaat uit mensen die met elkaar over de samenwerking praten. Maar de samenwerking gebeurt in het werk van de partnerorganisaties, in projecten en programma’s. De regie beperkt zich niet tot de mensen die met elkaar praten. Netwerkregie richt zich op het grote systeem van samenwerkende organisaties.

Andere verhoudingen en rollen

Is de overheid partner in de samenwerking, of zoekt de overheid partners die de overheid helpen in haar publieke taak? Voor veel overheden is het wennen om gelijkwaardige partner te zijn, terwijl de overheid wel verantwoordelijk wordt gehouden voor alles wat het netwerk doet. Het boek geeft veel praktische handreikingen om met deze veranderende werkelijkheid om te gaan.

Ervaringen

Organisatieregie traint en begeleidt mensen die verantwoordelijkheid nemen voor samenwerking. Het concept van netwerkregie passen we toe in programma’s, samenwerkingsprocessen, vernieuwing van werkwijzen bij landelijke, regionale en lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Klanten geven aan dat ze hierdoor effectiever zijn in de beïnvloeding van de samenwerking.

Het boek kost € 24,50.

Bestel het boek Netwerkregie hier