Contact Informatie

Programmatisch Creëren (2013)

Het handboek voor de Nederlandse programmamanager. Programmatisch Creëren biedt naast de Angelsaksische benaderingen MSP en de PMI-standard (Amerikaans) en de benadering Sturen op Samenwerking (Twynstra Gudde) een complete benadering voor de programmamanager. Het boek geeft ruimte voor maatwerk en sluit aan bij de Nederlandse cultuur en praktijk.

Een handboek

Het handboek voor de Nederlandse programmamanager. Programmatisch Creëren biedt naast de Angelsaksische benaderingen MSP en de PMI-standard (Amerikaans) en de benadering Sturen op Samenwerking (Twynstra Gudde) een complete benadering voor de programmamanager. Het boek geeft ruimte voor maatwerk en sluit aan bij de Nederlandse cultuur en praktijk. Zo is in dit boek ook het gedachtegoed van regievoeren zonder macht naast de sturingsvorm van de programmamanager die stuurt op basis van positiemacht uitgewerkt.

Programmamanagement in het Publieke Domein

Programmatisch Creëren richt zich primair op het publieke domein. Juist daar is de behoefte aan samenhang in de ontwikkeling en de complexiteit van de sturing van de uitvoering groot. Er is geen land waar programmamanagement zo populair is als in Nederland. Juist hier is de traditie van samenwerken en onderhandelen lang en breed. Programmatisch Creëren geeft veel handreikingen voor het samenspel tussen programma en lijnorganisatie. Het creëert daarmee bruggen voor een soepele overgang voor iedere organisatie naar opgavegericht werken.

Ervaringen bij departementen, provincies en gemeenten

Organisatieregie traint programmamanagers en begeleidt programma’s in het publieke domein. De benadering wordt door veel programmamanagers omarmt als de beste leidraad voor de moderne organisatie. Juist bij programmamanagement zien we de sterkste spanningen tussen het oude en nieuwe sturingsparadigma rond het thema macht en structuur.

Het boek kost € 42,50.