Contact Informatie

Regievoeren zonder macht (2013)

Het sturingsparadigma Regievoeren zonder macht gaat uit van creatiemacht in plaats van positiemacht. Toch komt de term creatiemacht nog niet in het boek voor. In het boek wordt de nadruk gelegd op persoonlijk leiderschap en de wijze waarop je systemen effectief kan beïnvloeden. In enkele hoofdstukken wordt de betekenis van deze sturing toegelicht in programma- en projectmanagement, in netwerken en in andere werkvormen.

Een nieuw sturingsparadigma

Regievoeren zonder macht gaat over beïnvloeden en de durf om verantwoordelijkheid te nemen voor de prestatie van een systeem waar je niet over gaat. Dit betekent dat je feitelijk vaak verantwoordelijkheid neemt in de cirkel van betrokkenheid (Covey) en desondanks in je kracht blijft staan. Regievoeren vergt daarom dat je om kunt en wilt gaan met onzekerheid en frustratie. Dat je durft te kiezen voor dienend leiderschap.

De kanteling van de samenleving

ORGANISATIEREGIE* gelooft dat er structurele paradigma shifts plaatsvinden in de samenleving die grote invloed hebben op de manier waarop gestuurd wordt in organisaties. Wij geloven dat de traditionele positiemacht plaatsmaakt voor creatiemacht. En wij ondersteunen mensen die deze verandering vormgeven. Regievoeren zonder macht geeft een basis voor het nieuwe sturingsparadigma.

Ervaringen

Organisatieregie traint en begeleidt mensen die kiezen voor het nieuwe sturingsparadigma. We verzorgen inspiratiesessies en presentaties bij diverse gemeenten, provincies, waterschappen en departementen.

Het boek kost € 25,95