Contact Informatie

Regievoeren bij samenwerking

Steeds meer organisaties begrijpen dat regievoeren een nieuwe sturingsvorm is die past bij de nieuwe maatschappelijke verhoudingen. Regievoeren vraagt kennis en vaardigheden, maar is primair een nieuwe visie op sturen met een nieuw machtsparadigma waarin samenwerking centraal staat.

De maatschappij vraagt op integrale oplossingen en samenwerking. Organisaties moeten hierop reageren. Structuren en procedures worden fluïde. Een probleem is dat de huidige management visie is gebaseerd op control volgens de bureaucratische beginselen (één baas, functiescheiding, vastleggen regels, hiërarchie met mogelijkheden van linking pin en escalatie, en onpersoonlijke relaties). Gelijkwaardige samenwerking tussen organisaties is strijdig met al deze beginselen. Regievoeren zonder macht geeft gedeeltelijk antwoord op de problemen en vragen die samenhangen met samenwerking, maar het is een vak in wording. De structuuroplossingen als contractmanagement en alliantiemanagement zijn meer pogingen om twee werelden te verbinden dan dat het de kracht van samenwerking stimuleert. Een belangrijk verschil in de benaderingswijzen is dat het oude machtsparadigma uitgaat van bevoegdheden en accountability (afbakening van domeinen en formele relaties), terwijl het nieuwe machtsparadigma uitgaat van gezamenlijke opgaven en het commitment en de passie (aanspreekbaar op elkaars verantwoordelijkheid en gezonde persoonlijke relaties).

Het afgelopen jaar heb ik bij tientallen organisaties trainingen, masterclassses en presentaties verzorgd over regievoeren, variërend van een training voor de inkopers van langdurige zorg van het Zilveren Kruis tot het management van het Waterschap Rivierenland, de programma- en procesmanagers van de provincie Noord-Holland, en de regisseurs van de top1000 van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg in Amsterdam. En dat gaat door. Op 22 januari start een masterclass Regievoeren zonder macht die ik verzorg voor de AOG, School of Management van de Universiteit Groningen (Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!).

AOG