Contact Informatie

Zijn de zijspiegels goed afgesteld?

De jonge generatie staat aan de deur te kloppen. De millennials, young professionals, generatie Y: ze willen naar binnen en aan de slag. Deze generatie is opgegroeid met de laatste technologieontwikkelingen en dat heeft effect op hun manier van werken en denken. Welke impact heeft dit op een organisatie en hoe ga je met deze jonge, hardwerkende medewerker om?

Voor veel mensen een bekende naam: Simon Sinek, de man van ‘the why’. In een interview vertelt hij over millennials. Voor mij was Sinek’s verhaal een bevestiging van wat ik om mij heen zie en hoor.

In het interview vertelt Sinek hoe deze generatie anders is, wat de oorsprong is en wat ze (of liever: we, ik ben ook onderdeel van de generatie) nodig hebben. De kenmerken van opvoeding, technologie, ongeduld en omgeving hebben een grote invloed op hoe deze generatie in het werk staat.

Minder connected met mobiel

Sinek geeft aan dat het hen ontbreekt aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. We moeten volgens hem minder connected zijn met de mobiel en bouwen aan relaties. Ideevorming vindt pas plaats als je ‘bent’ en niet op de momenten dat je bezig bent met wat er allemaal van je verwacht wordt. Kijk naar grote bedrijven als Google, die de organisatie zo inrichten dat werknemers soms ook even niet met werk hoeven bezig te zijn.

plaatje blog Sanne

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de ontwikkeling van het traject voor young professionals heb ik young professionals bij het rijk, de provincie en gemeente gesproken over hun ervaringen en verwachtingen met betrekking tot werk. Ze lopen allemaal tegen hetzelfde aan. Deze generatie heeft een grote drive en werkt hard. Ze zijn vooral bezig met wat er van hun verwacht wordt, of met wat zij denken wat van hen verwacht wordt. Zo proberen ze te voldoen aan de eisen. Vaak wordt er ad hoc gewerkt en dat zorgt voor drukte en chaos. Waar is dan nog het overzicht en in hoeverre kan je dan tot nieuwe inzichten komen?

Young professionals willen hun taken goed vervullen, maar ze hebben geen (goed) beeld van de opgave waarvoor ze staan en wat ze willen bereiken, behalve wellicht hogerop komen. Ze willen goed zijn in wat ze doen en ze zijn niet zozeer bezig met de grotere lijnen, zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk vraagstuk.

Patronen doorbreken en verandering realiseren

Ik ben van mening dat young professionals pas echt in hun kracht komen te staan als ze ook af en toe stilstaan, nieuwsgierig zijn en zich blijven verwonderen. Zo doorbreken ze patronen en wordt verandering gerealiseerd.

Het realiseren van verandering is makkelijker gezegd dan gedaan. Je vraagt nogal wat van jonge medewerkers. Ze moeten lef tonen, initiatief nemen, hun eigen kansen gaan creëren, tot de kern kunnen komen en omgaan met struggles. Maar deze generatie wil en kan een verschil maken!

Om te zorgen voor een toegevoegde waarde van young professionals in je organisatie, moet je ze ruimte geven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen en ideeën kunnen vormen. Moedig ze aan om zich uit te spreken en tradities te doorbreken. Laat ze het werk betekenisvol maken door naar the bigger picture te kijken en de bijdrage die ze daaraan kunnen leveren. Bied ze zijspiegels, zodat ze leren te sparren en reflecteren wanneer dat nodig is. Laat young professionals zien en ervaren waarom ze doen wat ze doen.

Hier bekijk je het interview met Simon Sinek:

Sanne Stolk